4

Kartlegging av lavbeitenes biomasse tilbake i tid
Satellittkartlegging av vinterbeiteområder i Fæmund sijte, Sålekinna-Håmmålsfjellet og Korssjøen og Feragen-vest