Habitatanvändning hos skandinavisk fjällräv utifrån GPS-data från ett delbestånd i södra Norrbotten